Kontaktné informácie
 

 

Veronika Portelekyová - zlatka.sk

Adresa:

Jesenná 7, 040 01 Košice

(neslúži ako predajné miesto, iba internetový predaj)

Telefón:

+421 908 659 990

Web:

www.zlatka.sk

E-mail:

zlatka@zlatka.sk   

 Fakturačné údaje:

IČO: 50 578 197

DIČ: 1082280100

OU-KE-OZP1-2016/043689-2
č. živnostenského registra 820-82045

Číslo účtu:

SK2309000000005120958128

BIC: GIBASKBX

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a. s.